Market neutrální strategie

Vyděláváme bez ohledu na to, jakým směrem se hýbe cena kryptoměn

Market neutrální strategie se skvělým poměrem risk/reward

BEZ RIZIKA LIKVIDACE

Kde vidíme nevyužitý potenciál?

Krypto trh nabízí vysokou potenciální výnosnost. Míra rizikovosti a s tím spojeného premia je neodpovídající aktuálnímu stavu trhu.

Právě úrokové míry, které vyplácejí burzy za poskytnutí likvidity na perpetuálních derivátech jsou vysoké, protože stále chybí subjekty, které preferují jistý úrok, před spekulací na růst podkladové kryptoměny.

Díky naší strateigii participujeme na krypto trhu bez ohledu na růstu či pádu krypta a bez rizika likvidace účtu.

NAČASUJEME TRH

Naše východiska

Správně časovat vstup a výstup z trhu s kryptoměnami je velmi těžké a spíše věcí náhody.

Vzhledem k novosti trhu zde existuje množství strukturálních disbalancí, na kterých je možné profitovat.

VYSOKÁ LIKVIDITA

Jak fungujeme

Všichni naši klienti jsou z oblasti digitálu. Víme, jak online byznys funguje a chápeme jeho nuance.

Díky našemu vhledu do kryptoměn jsme byli schopni vytvořit strategii, která je market-neutrální. Nezáleží nám na tom, jestli krypto půjde nahoru, nebo dolů. Strategie je postavena na financování pozic v derivátech a vyrovnávání poměru longů k shortům.

Market neutrální strategie je efektivní hedge pro standardní expozici do akcií, nemovitostí i krypta. Tento model nepracuje na časování trhu ani není přímo závislý na aktuálním tržním sentimentu. I v případě značných propadů na akciových trzích může stále generovat kladný výnos.

Vzhledem k extrémně vysoké likviditě srovnatelné s bankovními depozity a vysokému úročení se pro nás jedná o efektivní alokaci aktiv pro přípravu na finanční krizi.  případě prudkých poklesů na jiných trzích (slevy) je možné prostředky efektivně přesunout.

Půjčky za krypto kolaterál

Česká entita

Službu provozuje česká společnost SimpleHedge s.r.o. kterou vedou čeští jednatelé. Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce dle českého práva. Společnost SimpleHedge patří do skupiny Simple & Complicated jejíž součástí je i advokátní kancelář.

Krypto držíme v cold wallet

Krypto dlouhodobě držíme v hardware a cold wallet. Kolaterál je uchováván separátně na jedné konkrétní adrese. Klient je tak schopen kontrolovat, že jeho prostředky nejsou nikam přesouvány.

Individuální přístup

S klienty jsme schopni vyjednat individuální podmínky. Komunikace je vedena přímo s jednateli společnosti. Vždy je nám možné zavolat a dohodnout se na dalším postupu. Vzhledem k vyššímu objemu půjčovaných prostředků jsem schopni přizpůsobit se požadavkům klienta. Poskytujeme prémiovou službu pro českou klientelu.

Transparentní podmínky

Fungujeme na základě následujících podmínek:

  • 50 LTV (loan to value). Půjčujeme oproti dvojnásobné hodnotě kolaterálu v moment půjčky. Tj. oproti půjčce 10M CZK držíme kolaterál v hodnotě 20M CZK.
  • S kryptem nijak dále nedisponujeme a držíme na jedné separátní adrese.
  • Půjčka je poskytována s úrokem 1 % měsíčně. Žádné další poplatky. RPSN je tedy 1 % měsíčně.
  • Půjčku je možné splatit kdykoliv. Ke splacení je možné použít i část kolaterálu.
  • V případě poklesu hodnoty kolaterálu klienty kontaktujeme a upozorňujeme na možnost dodat kolaterál.
  • Minimální výše půjčky je 10.000.000 CZK. Pro naše dlouhodobé klienty je možný i nižší limit.

Klientská sekce

Vstup pro klienty

Klientská sekce

Kdo jsme

Poradenská a investiční skupina Simple&Complicated

Michal Hanych

Partner, strategický ředitel, investor, advokát, daňový poradce

Investice krypto private equity korporátní struktury

Investor, advokát a daňový poradce. Rukama mu prošly miliardy korun z krypta klientů i jeho vlastního tradingu. Zakladatel advokátní a daňovou kancelář SimpleTax & SimpleLaw.

více

Kirill Juran

CEO, právník, transakční a investiční poradce

VC krypto strategické právo investice transakce vyjednávání korporátní struktury

V kryptu od roku 2016, publikoval odbornou práci o Smart kontraktech. Obchodně vede advokátní a daňovou kancelář SimpleTax & SimpleLaw.

více

Advokátní a daňově poradenská kancelář

SimpleTax&Law se věnuje daním a právu pro digitální podnikatele od krypta, přes VC investice, startupy, korporátní struktury až po exity velkých digitálních společností.

více

Správa majetku

Complicated investuje a spravuje majetek pro klienty s aktivy nad 100 milionů

více

Kontaktujte nás

776 291 558 (Kirill Juran - partner)

Kancelář Praha

Bubenská 17, Praha 7

Ukázat na mapě

Kancelář Brno

Renneská třída 12, Brno

Ukázat na mapě

Kancelář Zlín

Sedmdesátá 7055 (budova 64), Zlín

Ukázat na mapě

2024 © Provozuje SimpleHedge s.r.o., IČ 13968521